Geodetski na?rti PDF Print E-mail
There are no translations available.

Geodetski na?rt je prikaz dejanskega stanja terena, ki  vsebuje najmanj podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljiš?, rastlinstvu, ter podatke o zemljiških parcelah. Prikaz podatkov terena, ki se nahajajo pod in nad površjem, se izriše v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih. Geodetski na?rt se izdela zaradi namena pridobitve gradbene dokumentacije, uporabnega dovoljenja – prikaz novega stanja zemljiš?a , legalizacije objektov. Geodetski na?rt mora vsebovati grafi?ni del, to je  geodetski na?rt v ustreznem merilu in certifikat geodetskega na?rta, ki ga podpiše odgovorni geodet. V certifikatu so navedeni pogoji uporabe geodetskega na?rta.

 

Oglaševanje

Banner

Statistika

Content View Hits : 98617