Ureditev meje PDF Print E-mail
There are no translations available.

Postopek ureditve meje, se uvede na zahtevo lastnika parcele in je postopek v katerem se ureja meja ali samo del meje parcele. Del meje parcele je nezaklju?en poligon daljic, ki omejuje parcelo s sosednjimi parcelami. Krajiš?a daljic so zemljiško katastrske to?ke, ki jih geometer dolo?i na podlagi arhivskih podatkov katastrske meje ali na podlagi katastrskega na?rta. Zemljiškokatastrske to?ke ozna?imo s trajnimi znamenji - mejniki. Na mejno obravnavo morajo biti vabljeni vsi lastniki sosednjih zemljiš? in morajo biti seznanjeni s predlagano katastrsko mejo. O poteku mejne obravnave se vodi zapisnik, ki ga na koncu udeleženci obravnave tudi podpišejo. O ureditvi meje oz. dela meje se izdela elaborat, ki je osnova upravnemu postopku evidentiranja urejene meje, ki ga izvede geodetska uprava. Ureditev meje je sestavni del skoraj vsake geodetske storitve na podro?ju zemljiškega katastra.

 

Oglaševanje

Banner

Statistika

Content View Hits : 98620