Zgodovina podjetja PDF Print E-mail
There are no translations available.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1991 in vpisano v sodni register pri Okrožnem sodiš?u v Kopru, pod št.reg.vl. 1-2714-00.

Ustanovitelj in tudi direktor podjetja je TOMŠI? Franko, ki je s svojimi dolgoletnimi izkušnjami pri?el delovanje podjetja na podro?ju geodetske stroke.

V letih od ustanovitve pa do leta 1996 se je podjetje ukvarjalo izklju?no z geodetskimi storitvami. Leta 1996 se je porodila ideja o izgradnji uspešnega trgovsko poslovnega objekta v Knežaku. V nadaljnih letih so se ob izvajanju geodetskih storitev, aktivnosti za uresni?itev ideje iz leta v leto bolj stopnjevale in uresni?evale. V letu 1998 smo realizirali nakup zemljiš?a in v letu 2003 pridobili gradbeno dovoljnje za izgadnjo bencinskega servisa s spremljajo?imi objekti.  Izgradnjo objekta smo zaklju?ili leta 2005, kjer smo novembra 2005 tudi udejstili z odtvoritvijo in pri?etkom delovanja na novih podro?jih. V objektu smo odprili dejavnosti bencinskega servisa s trgovino, gostinstvo, preno?iš?a ter nenazadnje tudi družinske dejavnosti geodetske stroke.

V podjetju nismo zaspali in tako vseskozi kujemo nove zamisli in ideje, kako bomo najbolj pripomogli k uresni?evanju želja naših strank.

 

Oglaševanje

Banner

Statistika

Content View Hits : 98619